หมวดหมู่สินค้า (ดูทั้งหมด)
เข้าสู่ระบบด้วย line
ระบบจะขออนุญาตจากท่านเจ้าของเฟสบุ๊คทุกครั้ง
ก่อนที่จะทำกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับเฟสบุ๊คของท่าน
หรือ
สมัครสมาชิก
รหัสผ่านต้องมีความยาวตั้งแต่ 5 ตัว ขึ้นไป ประกอบด้วย
• ตัวอักษร (A-Z) ตัวใหญ่ อย่างน้อย 1 ตัว
• ตัวอักษร (a-z) ตัวเล็ก อย่างน้อย 1 ตัว
• ตัวเลข อย่างน้อย 1 ตัว
ไฟล์เอกสารแนบ :


เอกสารสำคัญที่ต้องแนบมา
• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาใบจดทะเบียนบริษัท
• สำเนาใบ ภ.พ.20
Image verification
สิทธิประโยชน์เบื้องต้นของสมาชิกที่จะได้รับ
• สมาชิกสามารถขอใบเสนอราคาสินค้าที่ต้องการเป็นจำนวนมากได้
• สมาชิกสามารถสั่งซื้อสินค้า ดูประวัติการสั่งซื้อสินค้าของตนเองได้
• สมาชิกสามารถตรวจสอบประวัติการจัดส่งสินค้าของตัวเองได้
• สมาชิกสามารถอัพเดรทข้อมูลสินค้าผ่านทางเว็บไซต์และสมาร์ทโฟนได้
• สมาชิกสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและสถานที่จัดส่งสินค้าของตนเองได้
• สมาชิกสามารถบันทึกรายการสินค้าที่สนใจเพื่อสามารถเรียกดูในภายหลังได้
• สมาชิกสามารถบันทึกผู้ขาย/ร้านค้าที่สนใจเพื่อสามารถเรียกดูในภายหลังได้
• มีระบบแจ้งเตือนข้อมูลต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกได้
• สมาชิกจะได้รับ ข่าวสาร โปรโมชั่นต่างๆ ผ่านทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้
• สมาชิกสามารถดูข้อมูลธุรกิจเกี่ยวกับอาหารแบบเชิงลึกได้
• สมาชิกสามารถดูข้อมูลโรงงานแปรรูปอาหารแบบเชิงลึกได้
• สมาชิกสามารถดูข้อมูลตลาดกลางสินค้าเกษตรแบบเชิงลึกได้
ผู้ซื้อทั่วไป
ผู้ซื้อธุรกิจอาหาร
ผู้ซื้อโรงงานแปรรูป